Boklok

ELGOCELL AB

Banbrytande kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation

Helsingborgshem

EPS PEX-VÄRMEKULVERT

Marknadens lägsta energiförluster. Från 5 Watt / meter i årsmedelvärde!

4-rörs Nässjö

EPS PEX-VÄRMEKULVERT

Beprövat system med över 100 000 meter installerad kulvert i Sverige.

Kronetorp Park

EPS PEX-VÄRMEKULVERT

Idealisk när många rör ska isoleras. Fullt anpassningsbar.

Fjärrkyla

ISOLERING FJÄRRKYLA 

Unik teknik för isolering av stora
kalla rör i mark

Ventilation

ISOLERING VENTILATION

Ny revolutionerande metod för att isolera ventilationskanaler i mark

Pipe Fjärrvärme

ISOLERING KULVERT

Tilläggsisolering av prefabricerade fjärrvärmerör

Värmekulvert

- EPS PEX®

EPS PEX-kulverten är unik vad det gäller sina låga värmeförluster, sin flexibilitet och sitt relativt låga pris. Jämfört med konventionell kulvert kan distributionskostnaderna minska med upp till 70%. Beräkna värdet av besparingen HÄR

2-rörskulvert för värme
4-rörskulvert för värme och varmvatten
2-rörskulvert för värme/varmvatten

Läs mer

Universalisolering

- EPS PIPE™

Att isolera rör i mark med cellplast är inget nytt. Det är det flexibla och anpassningsbara utförandet som är revolutionerande. 

 

 

Fjärrkyla Ventilation Geoenergi
Markvärme Frostskydd Fjärrvärme

Läs mer

Ventilationsisolering

- EPS PIPE™ - VENT

EPS PIPE - VENT är en ny revolutionerande metod för att isolera temperaturkänslig till- och frånluft när man förlägger ventilationskanalerna i mark eller under byggnader. 

Standardsortimentet täcker dimension DN200 till DN1200 för Uponors UVS.

  Ventilation   

Läs mer

Senaste bilderna från vårt Instagramkonto

2016-09-30
elgocell Full koncentration när kulvertmontaget börjar på projekt BoKlok Travet i Halmstad. #projektuppstart #elgocell #boklok #boklokt #travet #halmstad #skanskasverige #skanska #värmekulvert #epspex #pexrörskulvert #isolering #cellplast #s200 #bewi #bewigroup
2016-09-27
elgocell Markentreprenören har gjort ett bra jobb med kulvertschaktet, underlättar när vi monterar våra kulvertlådor. #projektuppstart #elgocell #kvkartbladet #etapp2 #västerås #skällby #mälarenergi #kulvertschakt
2016-09-27
elgocell Ny dag och nytt projekt som drar igång. Idag är det en fortsättning på tidigare projekt, Kv Kartbladet i Västerås. 16 villatomter får VA och Värme in på tomtgräns. När tomterna säljs så fortsätter man med kulvertsystemet in hela vägen till huset. #projektuppstart #elgocell #kvkartbladet #etapp2 #mälarenergi #landenbergsrör #västerås #skällby #värmekulvert #pexrörskulvert #fjärrvärme #lågtemp #2rör #västeråsmodellen #bewi #bewigroup
2016-09-09
elgocell Färdigställande av undercentral som skall förse 12 lägenheter med värme och varmvatten, projekt BoKlok Bärstadskogen i Linköping. #elgocell #boklok #boklokt #bärstadskogen #linköping #skanska #skanskasverige #skanskavägochanläggning #värmekulvert #pexrörskulvert #epspex #fyrrörskulvert #lågaförluster #isolering #cellplast #s200 #bewigroup #bewi #pexrör #rehau #pn6 #pn10
2016-08-31
elgocell Fint väder på Gotland i dag när arbetet med montage av värmekulverten fortsätter på projekt BoKlok Byggmästaren i Visby. #projektuppstart #elgocell #boklok #byggmästaren #gotland #visby #boklokt #classichus #skanska #skanskasverige #ljugarnsschaktotransport #värmekulvert #pexrörskulvert #epspex #isolering #cellplast #s200 #bewi #bewigroup #pexrör #pn6 #pn10 #rehau
2016-08-30
elgocell Återbesök projekt BoKlok Lärlingen i Visby, kulverten monterades 2015, här syns ett installationsschakt som matar värme och varmvatten till två lägenheter. Idag börjar vi med montage av kulvert till nästa etapp, projekt Byggmästaren. #projektuppstart #elgocell #boklok #lärlingen #byggmästaren #skanska #boklokt #gotland #visby #värmekulvert #pexrörskulvert #epspex #bewi #bewigroup #rehau #pn6 #pn10
2016-08-22
elgocell Dagens projektuppstart Blomsterfonden Liseberg seniorboende, 137 st hyreslägenheter fördelade på 4 huskroppar. 7-rörs kulvert med VS PEX75, VV PEX63 , VVC PEX40, KV PEM63 och VÅV PEX90. #elgocell #projektuppstart #stockholm # Älvsjö #blomsterfondenliseberg #värmekulvert #pexkulvert #rehau #einarmattsson #vvsmetoder
2016-08-19
elgocell Dagens projektuppstart i Rydebäck #helsingborgshem #assemblin #elgocell #flerbostadshus #värmekulvert #pexrörskulvert #fyrrörskulvert #epspex #cellplast #bewi #pexrör #rehau #värme #PEX75 #varmvatten #PEX50 #vvc #PEX32 #eps #500x500 #lågavärmeförluster
2016-07-06
elgocell Kulvertsystemet till projekt BoKlok Varberget i Västerhaninge börjar ta form. #elgocell #projektuppstart #skanska #skanskasverige #boklok #varberget #västerhaninge #värmekulvert #epspex #isolering #cellplast #eps #s200 #bewigroup