För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

AMA Anläggning 20 - Nya koder

"Den nya generationen av AMA Anläggning 20 - uppdaterad, förbättrad och kvalitetssäkrad !AMA Anläggning 20

Flera års slit, 50 teknikspecialister och ett 50-tal remissinstanser senare – nu är nya AMA Anläggning 20 här."

Så skriver Svensk Byggtjänst, som är hela byggbranschens samlade och validerade kunskap, om den nya boken om AMA-koder för anläggning. 

 

 

Vi kan med stolthet nu säga att Elgocells kulvertsystem "Elgotherm" finns med i nya AMA Anläggning 20!

 

Kod och text finns nedan.

Vi kan bistå med förslag på dimensioner, kulvertsträckning och energiberäkningar.

Ta gärna kontakt med oss! 

 

PBB.5142 Ledning av PEX-rör, tryckrör, för förläggning i block av cellplast i ledningsgrav

Kulvertsystem typ ELGOTHERM fabrikat ELGOCELL.

Värme- och varmvattenledningar av PEX förlagda i element av expanderad polystyren.

Värmerören skall ha syrediffusionsspärr och sammanfogas med typgodkända kopplingar av fabrikat REHAU. Tryckklass PN6.

Varmvattenrören skall sammanfogas med typgodkända kopplingar av fabrikat REHAU. Tryckklass PN10.

Kulvertnätets värmeförluster skall minst följa Elgocells standardsortiment.

Montage enligt leverantörens anvisningar.