För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Energiförluster gamla kulvertnät

Energiförluster i gamla kulvertnät är extremt hög. Allt från 450 till 900 kWh/år. Per meter kulvert !!

Under 2023 ökade fjärrvärmepriset med upp till 20%. Dessutom är risken att detta även kan fortsätta 2024*.
Så hur påverkar detta fastighetsägare som har ett gammalt kulvertnät?

Fyra huvudfaktorer spelar in:
- Energiförluster
- Energipriser
- Underhållskostnad(er)
- Investeringskostnaden

Här kommer ett faktiskt exempel.

I ett radhusområde i västra Sverige finns 92 lägenheter. Vissa i 2-plan och vissa i 1-plan.
Storleken på lägenheterna varierar mellan 66 kvm och 104 kvm.
Alltså ett helt vanligt bostadsområde.

Det gamla kulvertnätet var ca 650 meter lång och utgick från en undercentral via två stammar.

 

Energiförluster

När man börjar titta på att byta kulvert så blir första diskussionspunkten:

”- Hur mycket kan vi spara i energiförluster om vi byter kulvert?”

Eftersom det oftast inte finns existerande mätningar för energiförluster så kan man använda sig av schablonvärde. Schablonvärdena stipulerar i detta fall energiförluster på mellan 70 och 100 W/m*.
Totalt för området beräknades energiförlusterna att uppgå till ca 427.000 kWh/år [75 W/m].

Med Elgocells kulvertsystem kunde man komma ner till ca 45.000 kWh/år.

Alltså en besparing på ca 382.000 kWh/år.

 

Energipriser

”Stabila fjärrvärmepriser på en orolig energimarknad”

Så skrev Energiföretagen på sin hemsida 7 september 2022. Idag är det annorlunda.

”Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer”
”Den högsta höjningen sedan 1996”
”De prishöjningar som aviseras inför 2024 kan mycket väl bli i paritet med 2023, eller inte osannolikt än högre.”

Snittpriset på fjärrvärme låg på 0,79 kr/kWh 2021. Två år senare är snittpriset 0,98 kr/kWh. Med tanke på uttalande från energibolagen, kan man anta att priset på fjärrvärme inom snar tid kommer ligga på 1,20 kr/kWh.

Om man räknar med området ovan, med energiförluster på 427.000 kWh/år, så blir det 81.000 kr, extra per år! (2023)

Nästa år kan det handla om ca 515.000 kr. Bara i energiförluster!

 

Underhållskostnad(er)

2012     634 tkr

496 tkr
2013 693 tkr
2014 213 tkr
2017 95 tkr
2018 115 tkr
2020 62 tkr

Så kan det se ut med underhållskostnader för ett kulvertnät.
I snitt ca 256.000 kr per år.

Underhållskostnader kan variera mellan åren men en sak är ganska säker. Kostnaderna fortsätter komma, år för år.

Till underhållskostnaderna kan man lägga till kostnaden för energiförluster, ca 420.000 kr [427.000 kWh x 0,98 kr/kWh].

Totala kulvertkostnader är då 676.000 kr per år [420.000 + 256.000].

Ovan exempel med underhållskostnader, baserat på 9 år, ger en total kulvertkostnad på ca 6.084.000 kr [676.000 x 9 år.]

 

Investeringskostnad

Investeringskostnaden kan så klart variera. Många faktorer spelar in. T.ex. geografiskt läge (storstad, landsbygd), geologiskt förhållande (berg-, sandarter), hög- eller lågkonjunktur, osv. osv.

I fallet med området ovan så beräknades investeringskostnader till 5.525.000 kr.

Återbetalningstiden, exkl. inflation, blev därmed ca 9 år.

I tillägg så får man också se framtida energibesparingar. I branschen räknar med 30 år livstid för en kulvert (men kan så klart vara i drift under längre tid). För området blir besparingen ca 13.752.000 kr [427.000 - 45.000 kWh x 1,2 kr x 30 år].

Detta är en förenklad kalkyl men den visar ändå vad erfarenheten säger, dvs att det i många fall lönar sig att byta kulvert.

 

Slutord

Ni får gärna ta kontakt med oss på Elgocell för vidare diskussioner. Vi vill gärna bidra med vår kunskap.

Till sist vill vi också påminna om Sveriges Allmännytta

 

Sveriges Allmännytta

Då det fanns stort förbättringspotential i att lyfta in kulvertfrågan i medlemsföretagens klimat och energiarbete, så tog Sveriges Allmännytta fram ett upphandlingsstöd för att förenkla upphandlingen av kulvert.

Med fokus på energiförluster!

 

 

* Referenser finns att tillgå


För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår