För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Miljonprojekt England

Elgocell Ltd, ett heltägt dotterbolag till ElgocellAB, har fått en order av isolering av ventilationskanaler till ett badhus strax utanför London. Avtalet skrevs på i Augusti och leverans sker i början av november.

”Detta projektet är helt unikt, både för Elgocell som företag och för England som marknad. Elgocell kommer för första gången leverera både isolering och rör, vilket ur ett beställarperspektiv ger en mer sammansatt produkt.” säger Magnus, ansvarig för Elgocells satsning i England.

”Intresset för isolering till ventilationskanaler har varit högre än förväntat. Detta tyder på att man söker efter nya tekniker för energibesparing, speciellt inom ventilationkanaler i mark.

Och här är Elgocell helt unika! De har inte sett vår teknik innan och de flesta häpnas av den enkla, smarta, men ändå sofistikerade lösningen. Och att de ser att man sparar både långsiktigt med energieffektiva lösningar och kortsiktigt med lägre materialkostnad.”

Vi ser fram emot installationen och hur utvecklingen i England fortskrider.

Göran Olsson, VD Elgocell AB.