För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Så här går det till

Så snart vi har tillräckligt med information om ert projekt återkommer vi så snabbt som möjligt med olika förslag och lösningar.

 

Vad behöver vi?

Inledningsvis behöver vi lite bakgrundsinformation och tankar om projektet. Men samtidigt så behöver vi detaljerad information om vissa saker.

Situationsplan: En situationsplan enligt skala är det vi behöver. Om det är en arkitektritning eller bygglovshandling är relativt oväsentligt. Det viktigaste är att vi får översikt på området.

Placering av teknikhus: Placeringen av teknikhuset (UC:n) kan avgöra mycket. Skall vi gå med en slinga eller två slingor? Alla idéer är värda att titta på!

Inkopplingspunkter: Vart skall rören gå upp i respektive hus? Här måste vi veta vart teknikutrymmet är placerat. Antingen om vi får planskiss på varje huskropp eller om ni markerar på situationsplanen.

Effektbehov: För att kunna beräkna optimala dimensioner behöver vi få effektbehovet per lägenhet och hur många lägenheter området består av. Vi behöver också veta vilken temperatursystemet skall hålla, t.ex. 70-40°C, alternativ dT (30°C).

 

Detta får du!

Så snart vi har tillräckligt med information om ert projekt återkommer vi så snabbt som möjligt med olika förslag och lösningar.

Kulvertsträckning: Vi kommer med ett konkret förslag på kulvertsträckning. Detta baseras på det mest kostnadseffektivaste sättet att dra kulverten.

Dimensionering: För att optimera systemet förslår vi en bra och balanserad dimensionering. Tanken är att man inte skall överdimensionera systemet utan det skall vara dimensionsanpassat.

Materialkostnad: Redan i detta skede tar vi fram kostnaden för förslaget. Detta innebär att ni i ett väldigt tidigt skede kan budgetera med kulvertsystemet. Vi har ingen differentierad prislista, och vi jobbar mycket med ”kostnadskontroll i tidigt skede”.

Energiförluster: För oss är energiförlusterna den enskilt största driftskostnaden i ett värmesystem. Områdesenergin är precis lika viktigt som BBR:s regler för energiberäkningen för hus. Och vi på Elgocell sätter standarden låga energiförluster!


För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår