För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Ventilationsisolering

EPS PIPE™ - VENT är en ny banbrytande teknisk isolering för att isolera temperaturkänslig till- och frånluft när man förlägger ventilationskanaler i mark eller under byggnader. Genom EPS-cellplastens goda förmåga att isolera hålls energiförlusterna nere till minsta möjliga.

Kontakta Magnus om du vill veta mer!

Energiförlustberäkning för en DN315-kanal: "Med en lufttemp på 20°C och en marktemp på 14°C
är energiförlusten 19 W/m. Med 70 mm isolering sjunker energiförlusten till endast 3 W/m"

Materialet har mycket goda egenskaper vad gäller både hållfasthet och vikt och är väl erkänt i byggbranschen.

EPS PIPE har flat botten vilket innebär att packningsmomentet under rören försvinner.

Standardsortimentet täcker dimension DN150 till DN1000 för flera UVS-fabrikat.

Färdiga 30-, 45- och 90-gradersböjar finns för alla dimensioner.

EPS-PIPE - VENT är inte fabrikatbegränsad. Alla kanaler kan isoleras efter förfrågan.

Dokument

PIPE-VENT - Isolering - Produktblad
Isolering för markförlagda ventilationskanaler

PIPE-VENT - Isolering - Montageanvisning
Isolering för markförlagda ventilationskanaler

PIPE-VENT - Isolering - AMA-koder och jordschakt

Se alla dokument