För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Geoenergi

EPS PIPE™ - Isolering av rör i GEOENERGIANLÄGGNINGAR .

Historiskt sett så har man inte isolerat samlings- ledningarna. Detta kan ställa till problem med svåra tjälskjutningar om ledningarna ligger under t.ex. asfalterade parkeringsytor.

Beroende på system är det oftast en stor energivinst med att isolera ledningarna. Dels energitransport mellan rören och dels oönskad nedkylning och/eller uppvärmning av ledningarna från omgivande mark.