För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Affärsidé

Elgocells affärsidé är att utveckla, designa och sälja värmekulvertsystem & teknisk isolering för rör i mark som ger en långsiktig ekonomisk & miljömässig total livscykelekonomi till entreprenadbolag samt direkt till medvetna nätägare i Skandinavien och norra Europa.

 

Vision

Vår vision är att Elgocells produkter skall bli normen i energibranchens strävan att ge långsiktigt hållbara ekonomiska och miljömässiga lösningar, med hänsyn till världen, mänskligheten & ekosystemen.

Kärnvärden 
• Nytänk 
• Kvalitet 
• Hederlighet 
• Tillit 
• Långsiktighet