För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Företaget

Elgocell är ett miljöteknikföretag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av projektering och teknisk konsultverksamhet för småskalig fjärrvärme samt försäljning av egna produkter inom detta område.

Elgocell konstruerar och säljer även teknisk isolering tillverkad av EPS-cellplast (expanderad polystyren) för isolering av andra typer av rör i mark.

I Elgocells portfölj finns även ett komplett sortiment av markförlagda ventilationskanaler typ UVS.

Elgocell arbetar kontinuerligt med ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01.