För Proffs - Kulvertsystem för Värme, Kyla och Ventilation - RING 044-121050

Investeringen som betalar för sig själv

Underhållskostnaden av en gammal kulvert kan vara det som påverkar ett beslut att byta kulvert.
Kostnader för akuta åtgärder så som grävning, svetsning, material, etc kan vara betydande.

Energiförluster i gamla kulvertnät är också extremt hög. Allt från 450 till 900 kWh/år.
Per meter kulvert !!

Fyra huvudfaktorer spelar in:
- Underhållskostnader
- Energiförluster
- Energipriser
- Investeringskostnaden

 

Här kommer ett faktiskt exempel.

I ett radhusområde i västra Sverige finns 92 lägenheter. Vissa i 2-plan och vissa i 1-plan.
Storleken på lägenheterna varierar mellan 66 kvm och 104 kvm.
Alltså ett helt vanligt bostadsområde.

Det gamla kulvertnätet var ca 650 meter lång och utgick från en undercentral via två stammar.

 

Underhållskostnader.

2012     634  tkr
    496  tkr
2013   693  tkr
2014   213  tkr
2017     95  tkr
2018   115  tkr
2020     62  tkr


Så kan det se ut med underhållskostnader för ett kulvertnät, tre större reparationer inom ett par år och sedan mindre reparationer spritt utöver flera år.

I snitt ca 256.000 kr per år.

Underhållskostnader kan variera mellan åren men en sak är ganska säker. Kostnaderna fortsätter komma, år för år.

I tillägg till underhållskostnaderna kan man lägga till kostnaden för energiförluster och då få fram vad den gamla kulverten kostar per år.

 

Energiförluster

När man börjar titta på att byta kulvert så blir ofta den första diskussionspunkten:

”- Hur mycket kan vi spara i energiförluster om vi byter kulvert?”

Eftersom det oftast inte finns existerande mätningar för energiförluster så kan man använda sig av schablonvärden.
Schablonvärdena stipulerar i detta fall energiförluster på mellan 70 och 100 W/m*.
Totalt för området beräknades energiförlusterna att uppgå till ca 427.000 kWh/år [75 W/m].

Med Elgocells kulvertsystem kunde man komma ner till ca 45.000 kWh/år.

Alltså en besparing på ca 382.000 kWh/år.

 

Energipriser

”Stabila fjärrvärmepriser på en orolig energimarknad”

Så skrev Energiföretagen på sin hemsida 7 september 2022. Idag är det annorlunda.

”Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer”
”Den högsta höjningen sedan 1996”
”De prishöjningar som aviseras inför 2024 kan mycket väl bli i paritet med 2023, eller inte osannolikt än högre.”

Snittpriset på fjärrvärme låg på 0,79 kr/kWh 2021. Två år senare är snittpriset 0,98 kr/kWh. Med tanke på uttalande från energibolagen, kan man anta att priset på fjärrvärme inom snar tid kommer ligga på 1,20 kr/kWh.

Om man räknar med området ovan, med energiförluster på 427.000 kWh/år, så blir det 81.000 kr, extra per år! (2023)

Nästa år kan det handla om ca 515.000 kr. Bara i energiförluster!

 

Investeringskostnad

Investeringskostnaden kan så klart variera. Många faktorer spelar in, t.ex. geografiskt läge (storstad, landsbygd), geologiskt förhållande (berg-, sandarter), hög- eller lågkonjunktur, osv. osv.

I fallet med området ovan så beräknades investeringskostnaden till 5.525.000 kr.

Återbetalningstiden, exkl. inflation, blev därmed ca 9 år.

Detta är en förenklad kalkyl men den visar ändå vad erfarenheten säger, dvs att det i många fall lönar sig att byta kulvert.

 

Slutord

Att byta kulvert är mer än bara en kostnad; det är en framtidsinvestering.

Det ger dig inte bara direkta ekonomiska besparingar utan även en trygghet, en hållbar framtid och ett ökat fastighetsvärde.

Med så många fördelar är det svårt att se varför man skulle vänta.

Byt din kulvert idag och se hur investeringen betalar av sig på flera sätt.


Ni får gärna ta kontakt med oss på Elgocell för vidare diskussioner. Vi vill gärna bidra med vår kunskap.

 

Till sist vill vi också visa vad att Sveriges Allmännytta tagit fram för riktlinjer.

Sveriges Allmännytta

Då det fanns stort förbättringspotential i att lyfta in kulvertfrågan i medlemsföretagens klimat och energiarbete, så tog Sveriges Allmännytta fram ett upphandlingsstöd för att förenkla upphandlingen av kulvert.

Med fokus på energiförluster!

 

 

* Referenser finns att tillgå


För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår